Продукти // Бензиноколонки

Многопродуктови бензиноколонки ADAST

Бензиноколонки за дизелово гориво, бензин и LPG

Adast Logo
Adast Hybrid

Многопродуктови бензиноколонки АДАСТ

Колонките могат да бъдат конфигурирани много лесно, в зависимост от специфичните нужди и изисквания на потребителя за брой пистолети и видове горива.
 • Пистолетите за дизелово гориво могат да бъдат с различен дебит – 40л/мин., 80л/мин. или 120л/мин.
 • Пистолетите за бензин са с дебит 40л/мин. оборудвани със система за улавяна на парите VR.
 • Пистолетите за газ LPG могат да бъдат разположени и двустранно
  двустранно могат да бъдат конфигурирани различни видове и брой горива.
 • Помпите са изключително надеждни
  Разходомерите са собствено производство на АДАСТ.
 • Дисплеите са с много добра видимост и на слънчева светлина.
 • Достъпът до филтрите е много лесен.
 • Клавиатурата за предзадание и автоматично изключване е предпочитано удобство.

Вижте още