Продукти // Ведомствени бензиностанции

Бензиностанции за Земеделски производители, Транспортни, Строителни и други фирми

Собствено производство на Модулни бензиностанции за светли горива

Cisterna S Kolonka Rezervoar Za Nafta
ПРОМОДУЛ ЕООД е производител на Модулни бензиностанции ГАМА MSSG-X-D предназначени за светли горива.
Основно им приложение е, както за вътрешно ведомствени обекти, така и за търговски бензиностанции. Инвестирането в Модулна инсталация за гориво, е еднократно не много голямо капиталовложение с бърза възвръщаемост, което повишава рентабилността на бизнеса, оптимизира разходите.
Всички предлагани продукти са преминали необходимите изпитания и окомплектовани с всички документи – Декларации за съответствие, Протоколи от изпитания, Удостоверения, Сертификати, чертежи, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

За земеделски производители

Kolonka S Dvustenen Rezervoar Za Dizelovo Gorivo

За транспортни и строителни фирми

Kolonka I Cisterna Za Dizel