Продукти // Ведомствени бензиностанции

Изграждане на ведомствена бензиностанция за Земеделски производители, Транспортни, Строителни и други фирми

Модулни бензиностанции за светли горива от производител

Cisterna S Kolonka Rezervoar Za Nafta
ПРОМОДУЛ ЕООД е производител на Модулни бензиностанции за дизелово гориво и бензин ГАМА MSSG-X-D.
Основно им приложение е, както за вътрешно ведомствени обекти, така и за търговски бензиностанции. Инвестирането е еднократно не много голямо капиталовложение с бърза възвръщаемост, което повишава рентабилността на бизнеса, оптимизира разходите. Основния комплект се състои от двустенен оборудван резервоар, колонка за дизел или бензин, нивомери, покрив над колонката или над целия резервоар.
Всички предлагани продукти са преминали необходимите изпитания и окомплектовани с всички документи – Декларации за съответствие, Протоколи от изпитания, Удостоверения, Сертификати, чертежи, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

За земеделски производители

Kolonka S Dvustenen Rezervoar Za Dizelovo Gorivo

За транспортни и строителни фирми

Kolonka I Cisterna Za Dizel