Изграждане и оборудване за бензиностанции. Производство, доставка и монтаж на резервоари
Услугите ни са изцяло насочени към търговските и ведомствените бензиностанции
Услуги

Предоставяме на всеки клиент конкретни цялостни и индивидуални решения

ПРОМОДУЛ ЕООД е специализирана фирма предлагаща цялостен инженеринг при оборудване на Търговски и Ведомствени бензиностанции. Опитът на екипа е повече от 23 години, изпълнените обекти на територията на страната са повече от 500. Производствената база е в гр. Павликени.

Изграждане на технологично оборудване за бензиностанции

Производство, доставка и монтаж на резервоари за петролни продукти

изграждане на тръбопроводи

Доставка и монтаж на фискални ЕСФП системи за бензиностанции

Adast Gas Доставка и монтаж на бензиноколонки ADAST

Gas Station Производство, доставка и монтаж на бензиностанции Self Service

следпродажбено обслужване, поддръжка и сервиз

Производство, доставка и монтаж на Модулни бензиностанции

Промодул

Ние сме български производител на оборудване за бензиностанции

Предлагаме сервизно обслужване на търговски и ведомствени бензиностанции, покриващо цялата страна, в партньорство и отлични взаимоотношения с много лицензирани сервизи.

сервиз бензиностанции
производство

Продукти собствено производство
с гарантирано топ качество на конкурентни цени

Бензиностанция самообслужване ПРОМОДУЛ
Бензиностанции
SELF SERVICE Контейнери