Продукти // Фискални системи ЕСФП

Фискални ЕСФП терминали Self Service

Фискална система ОЙЛ СИС Self Service е система за работа на самообслужване на бензиностанция.

Фискална система ОЙЛ СИС Self Service е система за работа на самообслужване на бензиностанция. Нейното функциониране позволява работа без персонал. Различните възможности за плащания са с банкноти, банкови карти, карти за отстъпки. ЕСФП позволява денонощен контрол, чрез вградена камера, както и сигнализация и известяване при всички възможни опити за манипулация на системата или колонките.
Фискални ЕСФП треминали Self Service

Комплектност на терминала за работа на самообслужване ЕСФП “ОЙЛ СИС Mobile SELF SERVICE”:

 • Система за плащане с банкноти и монети с връщане на ресто в банкноти и монети – връща изцяло ресто
 • Система за плащане с банкови карти – Pinpad Ingenico външен монтаж- EMV четец за банкови карти Ingenico външен монтаж- NFC четец за банкови карти Ingenico външен монтаж- Захранване и кабели за оборудване Ingenico- Софтуерен модул “OilSys Bank Payment”
 • Индустриален компютър със сензорен екран
 • UPS APC 620VA Smart On-line
 • Комуникационен контролер
 • Датчик за отпадане на входящо напрежение + Dio Board – включва 8 входящи и изходящи релета за събития, които могат да бъдат конфигурирани за сигнализация за различни събития
 • Софтуерен модул “SW License for Payment App”
 • Софтуерен модул “OilSys Banknote Payment”
 • Допълнително отопление
 • Картов четец – безконтактен – карти за отстъпки
 • Датчик за сигнализация при отваряне на основна врата

Възможности на системата:

 • Издаване на незабавни фактури и фактури по касови бонове
 • Водене на безкасови клиенти и издаване на информационен клиентски бон
 • Различни типове отстъпки и надбавки
 • Работа с клиентски карти
 • Лимитиране на клиентски карти
 • Продажби на стоки
 • Продажби на стоки горива на един фискален бон
 • Поддръжка на неограничен брой бар кодове на една стока
 • Водене на статистика за продажби за период, фактури, зареждания по карти
 • Следене на салда към доставчици и задължения на клиенти
 • Следене на наличностите в реално време
 • Лесно и удобно ревизиране на наличностите
 • Справки за печалба и движение на стоки за период
 • Изготвяне на дневници по ЗДДС
 • Стандартни експорти на справките и документите към EXCEL, ACROBAT READER, HTML, TXT и др.
 • Изготвяне на експортни файлове към най-използваните счетоводни програми
 • Следене на минимални количества
 • Работа със заявки за доставки
 • Централно управление на няколко обекта през интернет – смяна на цени, въвеждане на номенклатури, карти и отстъпки.
Фискална система ОЙЛ СИС

Още възможности на системата:

 • Обединяване на данните в централен офис и възможност за централизирани справки по обекти
 • Аналитични справки в диаграми и графики за анализиране на клиентопотока и натовареността на касите, както и анализ на печалбата
 • Рецептурник – следене на наличности
 • Управление на многоскладови стопанства
 • Издаване на стокови разписки
 • Издаване на фактури и проформи
 • Водене на стоки на консигнация
 • Работа в автоматичен локален режим при загуба на връзка със сървър до възстановяване на достъпа
 • Работа с неограничен брой артикули и клиенти
 • Следене на моментна наличност, както и на наличност към стар период
 • Следене на движение на стоки и материали
 • Изработка на досиета на автомобили
 • Следене на разходите на обекта – ток, вода, заплати
 • Работа с услуги
 • Задаване на процент за оператора за всяка група
 • Печат с места за получаване – бар, кухня, барбекю
 • Коментар при поръчки към кухня
 • Зануляване на база данни и стартиране с чиста база

Вижте още