Продукти // Фискални системи ЕСФП

Фискални ЕСФП за монтаж в офис

Фискална система “ОЙЛ СИС”, изградена от модул “ПРОДАЖБИ” и модул “СКЛАД”

Фискална система “ОЙЛ СИС” е изградена от модул “ПРОДАЖБИ” и модул “СКЛАД”. Те могат да работят както поотделно, така и заедно.
Модул ПРОДАЖБИ е част от програмния продукт, през който се осъществява комуникация със средствата за измерване на течни горива, продажби от обекта с връзка към фискално устройство, както и фактуриране и други търговски операции. Модул ПРОДАЖБИ може да бъде конфигуриран за работа с TOUCH SCREEN. Системата позволява работа с неограничен брой каси и обекти. Системата притежава функция за допълнителна визуална или звукова аларма при определени предварително указани условия като близък край на хартия и др. – индивидуално и едновременно блокиране и разблокиране на колонките.
фискална система есфп

Комплектност на фискална ЕСФП “ОЙЛ СИС 2.0-Д-KL”:

 • ЕСФП ОйлСис 2.0-Д-КL
 • Компютърна конфигурация с три интерфейсни изхода RS-232, LCD монитор, работи по Win, клавиатура, монитор, мишка, специализиран софтуер за работа с колонки, карти, клиенти, баркод четец,
 • Фискален принтер с данъчен терминал,
 • Комуникационен контролер за връзка на компютърната система с бензиноколонките

Възможности на системата:

 • Издаване на незабавни фактури и фактури по касови бонове
 • Водене на безкасови клиенти и издаване на информационен клиентски бон
 • Различни типове отстъпки и надбавки
 • Работа с клиентски карти
 • Лимитиране на клиентски карти
 • Продажби на стоки
 • Продажби на стоки горива на един фискален бон
 • Поддръжка на неограничен брой бар кодове на една стока
 • Водене на статистика за продажби за период, фактури, зареждания по карти
 • Следене на салда към доставчици и задължения на клиенти
 • Следене на наличностите в реално време
 • Лесно и удобно ревизиране на наличностите
 • Справки за печалба и движение на стоки за период
 • Изготвяне на дневници по ЗДДС
 • Стандартни експорти на справките и документите към EXCEL, ACROBAT READER, HTML, TXT и др.
 • Изготвяне на експортни файлове към най-използваните счетоводни програми
 • Следене на минимални количества
 • Работа със заявки за доставки
 • Централно управление на няколко обекта през интернет – смяна на цени, въвеждане на номенклатури, карти и отстъпки.
Фискална система ОЙЛ СИС

Още възможности на системата:

 • Обединяване на данните в централен офис и възможност за централизирани справки по обекти
 • Аналитични справки в диаграми и графики за анализиране на клиентопотока и натовареността на касите, както и анализ на печалбата
 • Рецептурник – следене на наличности
 • Управление на многоскладови стопанства
 • Издаване на стокови разписки
 • Издаване на фактури и проформи
 • Водене на стоки на консигнация
 • Работа в автоматичен локален режим при загуба на връзка със сървър до възстановяване на достъпа
 • Работа с неограничен брой артикули и клиенти
 • Следене на моментна наличност, както и на наличност към стар период
 • Следене на движение на стоки и материали
 • Изработка на досиета на автомобили
 • Следене на разходите на обекта – ток, вода, заплати
 • Работа с услуги
 • Задаване на процент за оператора за всяка група
 • Печат с места за получаване – бар, кухня, барбекю
 • Коментар при поръчки към кухня
 • Зануляване на база данни и стартиране с чиста база

Вижте още