РЕЗЕРВОАРИ ЗА НАДЗЕМЕН И ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ

  • Метални
  • Двустенни за светли горива
  • Едносекционни, двусекционни, трисекционни, четирисекционни – разделени на секции с обем по задание
  • За надземен монтаж с вместимост до 30000л, с антикорозоинно покритие и емайл лак
  • За подземен монтаж с вместимост до 60000л, с антикорозионно покритие и хидроизолация
  • Производство по задание
Резервоари, цистерни за дизелово гориво и бензин, за подземен и надземен монтаж
Производство на цистернa и резервоар за ведомствени и търговски бензиностанции, подземни и надземни с обем до 60м3