Изградили сме над 400 обекта в цялата страна


Като производител можем да конфигурираме окомплектовката и размерите по ваше задание


ПРОМОДУЛ ЕООД е производител на Модулни бензиностанции ГАМА MSSG-X-D предназаначени за светли горива. Основно им приложение е, както за вътрешно ведомствени, така и за търговски обекти. Инвестирането в Модулна инсталация за гориво, е еднократно не много голямо капиталовложение с бърза възвръщаемост, което повишава рентабилността на бизнеса, оптимизира разходите.
Всички предлагани продукти са преминали необходимите изпитания и окомплектовани с всички документи – Декларации за съответствие, Протоколи от изпитания, Удостоверения, Сертификати, чертежи, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Технически параметри и функционалност

Бензиноколонка

> Марка ADAST
> С най-високият клас на точност +/- 0,5%
> С европейски MID сертификат за измервателo средствo
> Дължина на маркуча по избор
> Електронен блок подготвен за добавяне на температурно приравняване към 15 градуса
> С мека връзка за монтаж към тръбопровода
> Трифазно захранване
*** При изграждане на обекти на земеделски производители колонката може да бъде заменена с механична
Фискална система
ЕСФП
> ЕСФП „Ойл Сис“ за вътрешен монтаж
> ЕСФП „Ойл Сис Mobile“ за външен монтаж
> Система за контрол на зарежданията с карти
*** При изграждане обект на земеделски производители не е задължително да се монтира фискална ЕСФП система
Нивомерна система
> FAFNIR
Резервоар > Вместимост от 5000л до 30000л
> Разделен на секции за един, два или три продукта
> За петролни продукти
> Хоризонтален или вертикален
> За надземен монтаж
> Произведен съгласно действащите норми, изработени от стомана с дебелина 3, 4 и 5мм, боядисване – почистване и обезмасляване, обработка с преобразувател против ръжда, един слой aнтикорозионно покритие и два слоя емайл лак, възможност за избор на цвят
Пълнеща точка за приемане на гориво > За улеснение при експлоатацията и възможност на избор, в горната част на резервоара са монтирани два вида вливни адаптори 2″ и 4″, при бензина и адаптор 3″ за газова фаза, които не позволяват разлив при получаване на гориво
Друго оборудване > Стълба за обслужване
> Рифелова площадка за колонката
> Вентилационна тръба 2″ с дихател с клапан огнепреградител;
> Метална рама
> Тръбни разводки и арматура
> Пожарогасително оборудване прах „ВС” 6кг.
> Опции покрив от метал и поликарбонат над колонката или над цялата станция
Комплект документи придружаващи съоръжението
> Протоколи от изпитания
> Паспорти
> Сертификати
> Декларации
> Чертеж и др. необходими