ЕСФП „Ойл Сис SELF SERVICE“ за външен монтаж

„ОЙЛ СИС Self Service“ е система за самооблсужване за бензиностанция. Нейното функциониране позвоялява изцяло работа без персонал и възможност за изпозлване на банкноти и банкови карти. ЕСФП позволява денонощен контрол, чрез вградена камера, както и сигнализация и известяване при всички възможни опити за манипулация на системата или колонките. 

 • Възможност за работа с всчики одобрени нивомерни системи на Българския пазар;
 • Възможност за поръчка на КИОСК само с банкнотен аксептор без банков терминал;
 • Възможност за бързо преминаване от режим самообслужване в режим каса с оператор. което позволява системата да се ползва за плащане на сметки на форкорт;
 • Видеонаблюдение и запис прези интернет или в локалната мрежа;
 • Възможнст за работа само с една от колонките на обекта, което позвоялва само определна колонка да работи на самообслужване, докато другите могат да работят с персонал;
 • Възможност за ползване на банкови карти с чип и безжични банкови карти;
 • Следене на ниво в резервоар, както и опити за интервенция и самоблокиране на функционалност;
 • Възможност за връзка с централен сървър, както и офис компютър за справки в реално време;
 • Вграден бар код скенер за сканиране на платежни ваучери за зареждане;
 • Възможност за използване на над 500 метра хартиена ролка;
 • Възможност за издаване на фактура при наличие на данните в базата данни;
 • Възможност за работа с повече от една колонка с избор на колонката преди зареждане;
 • Автономно захранване и следене на отпадане на входящо напрежение или опити за отваряне на кутията;
 • Възможносат за добавяне на sms известяване

ЕСФП „Ойл Сис 1.0-Д-KL“ за монтаж в офис

Система “ОЙЛ СИС” е изградена от модул “ПРОДАЖБИ” и модул “СКЛАД”. Те могат да работят както по отделно, така и заедно.
 Модул ПРОДАЖБИ е част от програмния продукт, през който се осъществява комуникация със средствата за измерване на течни горива, продажби от обекта с връзка към фискално устройство, както и фактуриране и други търговски операции. Модул ПРОДАЖБИ може да бъде конфигуриран за работа с TOUCH SCREEN. Системата позволява работа с неограничен брой каси и обекти. Системата притежава функция за допълнителна визуална или звукова аларма при определени предварително указани условия като близък край на хартия и др. – индивидуално и едновременно блокиране и разблокиране на колонките.

 • надеждност и стабилна функционалност
 • интуитивен интерфейс
 • бързина и удобство при обслужване на клиентите
 • пълна отчетност и контрол на персонала
 • детайлни справки за продажби и доставки
 • запис на събитията с цел контрол на персонала и управителите
 • добре функционираща система за отстъпки, надбавки, промоции, томболи и талони за клиентите
 • следене на цена с отстъпка на колонката и преднабиране с клиентски карта
 • съвместимост с приложения – модул ресторант и магазин, модул спа, модул паркинг, модул кафене, модул фитнес център, модул данъчен склад за поддаване на данни към Агенция Митници, модул клиентопоток, модул контрол на работното време, нивомерна система LEVEL SYS, модул автосервиз
 • поддръжка на неограничен брой касови места и офис работни станции
 • работа в автоматичен локален режим при загуба на връзка със сървър до възстановяване на достъпа
 • възможност за печат на всички видове принтери, инсталирани в MS Windows
 • работа с неограничен брой артикули и клиенти
 • отдалечен контрол и сервизиране през интернет
 • сервизно покритие на територията на цяла България